På gång i skogsträdgården

Kurser

Nu går det att söka till nästa års 72-timmars kurs om skogsträdgårdar! All information hittar du på Permakultur Stjärnsunds webbsida.

Visningar

Nya visningar av Puttmyra skogsträdgårds planeras till våren. Mer information kommer snart!