Mikroklimat och mikroklimatmanipulering – Del 2

Både det överregionala och det regionala klimatet måste vi förhålla oss till när vi designar våra skogsträdgårdar. Ändå kan mikroklimatet avvika mycket från de generella förutsättningarna. Genom aktiv observation kan vi lära oss mycket om det lokala mikroklimatet. Den kunskap vi på så vis får fram kan hjälpa oss att skapa platsanpassade lösningar, vare sig det handlar om att placera en grönsaksodling, ett hus eller rätt träd på rätt plats. Men vi kan också använda kunskapen för att manipulera mikroklimatet.

Gör vi detta på ett klokt sätt kan vi förbättra odlingsförutsättningarna och kan exempelvis öka utbredningsområdet för vissa växter bortom den breddgrad där de vanligtvis förekommer. Detta kan i sin tur öka mångfalden av både växter och djur på våra platser. Vi kan även minska energiåtgången i våra hus om vi planterar lähäckar och fångar in solens värme på rätt sätt. I blåsiga områden kan en välplanerad lähäck spara 10-25% av uppvärmningsenergin. Inte minst ökar ett förbättrat mikroklimat avkastningen från våra odlingar. Hur gör vi då för att förbättra mikroklimatet?

Vi kan åstadkomma detta genom att angripa olika faktorer som alla påverka mikroklimatet. Temperaturen är särskild viktig i vårt kärva klimat. Ju högre temperatur vi har på växtplatsen, desto bättre skörd, både med avseende på mängd och kvalitet, kan vi förvänta oss. Ett sätt att arbeta med förbättring av temperaturförutsättningarna är att skapa lutande plan i landskapet genom att exempelvis anlägga upphöjda odlingsbäddar, små odlingskullar eller swales. Det lutande planet som är vänt mot solen får mer solljus och en tumregel är att varje grads lutning förlänger odlingssäsongen med en dag åt båda håll. Den sida av odlingskullen som är vänd ifrån solen blir både kallare och fuktigare, vilket kan vara av fördel om man vill skapa fler habitat i sin odling.

En odlingskulle skapar olika mikroklimat. På dess solvända sida värms jorden upp tidigare på våren och växtsäsongen förlängs. På norrsidan ligger snön kvar längre och jorden hålls fuktigare.
En odlingskulle skapar olika mikroklimat. På dess solvända sida värms jorden upp tidigare på våren och växtsäsongen förlängs. På norrsidan ligger snön kvar längre och jorden hålls fuktigare.

Det är viktigt att arbeta både med dag- och nattemperaturen. Dagtid gäller det att koncentrera solljuset, så att de växter som har särskilda värmebehov får extra mycket värme. Detta kan åstadkommas genom exempelvis reflekterande ytor som vitmålade väggar eller vattenspeglar. Sådana ytor har högt albedo, som är beteckningen för en ytas reflekterande förmåga. En vattenspegel reflekterar 50 till 80% av det inkommande solljuset och välplacerade växter kan på så vis få en betydlig förbättring av sin växtplats.

Dammen reflekterar solljuset som kommer växterna på odlingskullen intill dammen tillgodo.
Dammen reflekterar solljuset som kommer växterna på odlingskullen intill dammen tillgodo.

Nattetid är det motsatsen som gäller. Istället för att reflektera och koncentrera solljuset vill vi lagra solens värme för att ha en buffert mot de lägre nattemperaturerna. Många växter, som exempelvis tomater, växer dåligt om de behöver stå ut med temperaturer under 10°C nattetid och man kan få avsevärt bättre skördar om man lyckas hålla temperaturen över 10°C. Detta kan åstadkommas genom att välja ytor med lågt albedo, alltså ytor med liten värmereflekterande förmåga. Granar tillhör växterna med lågt albedo och de absorberar upp till 80% av det inkommande solljuset, som de avger långsamt när temperaturen sjunker under natten. Mörka stenväggar utgör ett utmärkt värmelager, men det gäller att komma ihåg att effekten av både granar, stenar och väggar inte sträcker sig längre än ett par decimeter.

En mörk stenvägg lagrar mycket värme under dagen som den sedan avger under natten. Men det gäller att komma ihåg att denna effekt inte sträcker sig längre än kanske en decimeter från väggen. Väggens vindskyddande förmåga kan ha en större effekt på mikroklimatet.
En mörk stenvägg lagrar mycket värme under dagen som den sedan avger under natten. Men det gäller att komma ihåg att denna effekt inte sträcker sig längre än kanske en decimeter från väggen. Väggens vindskyddande förmåga kan ha en större effekt på mikroklimatet.

Därför gäller det även att arbeta med luftomblandningen, vilket vi ska titta närmare på i nästa inlägg om mikroklimat i skogsträdgården.

 

Tagged with:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.