lista de plantas 2015

lista de plantas de este año, una vez trabajó con la mitad de un año a partir de ya, y me empiezan a darse cuenta de que nunca será completamente terminado, por lo que es mejor dejar que la versión actual.

I dokumentet som finns att ladda ner här har jag gjort en sammanställning av de växter vi odlar i Puttmyra skogsträdgård och i vår hemträdgård i Hälsingbo, båda belägna utanför Stjärnsund i södra Dalarna. Båda platser ligger på gränsen mellan odlingszon IV och V enligt den svenska zonkartan, men Hälsingbo har ett utomordentligt gynnsamt mikroklimat där vi kan odla växter som annars anses vara härdiga i odlingszon III.

De känsligare växterna odlar vi i vår hemträdgård i Hälsingbo som har ett mycket bra mikroklimat.
De känsligare växterna odlar vi i vår hemträdgård i Hälsingbo som har ett mycket bra mikroklimat.

Dokumentet är uppdelat i flera olika flikar: I fliken Vedartade listas alla vedartade växter vi odlar och några av deras egenskaper anges. Alla växter är sorterade efter deras botaniska namn och trivialnamnen ges på flera språk för att göra det lättare att hitta rätt växt på den europeiska marknaden. Härdigheten ur litteraturen anges så vitt den är känd, både enligt det amerikanska systemet (USDA) och det svenska systemet. KolumnenPlanteringsårger information om hur länge växten har klarat sig på respektive växtplats. KolumnenProveniensanger vart vi har fått växten ifrån och har inget med den egentliga proveniensen i botanisk mening att göra. Kolumnen “era?” visar om växten befinner sig på friland i Puttmyra skogsträdgård, i trädgården i Hälsingbo med sitt gynnsamma mikroklimat eller i det stora växthuset i Puttmyra skogsträdgård där vi har planterat ett antal träd och buskar som inte är härdiga här på friland.

Puttmyra skogsträdgård hösten 2015.
Puttmyra skogsträdgård hösten 2015.

Fliken Örtartade listar de flesta örter vi odlar. Här ges mindre information om varje växt än i flikenVedartade”.

Genomstrukna växtnamn anger växter som vi har prövat, men som inte har klarat sig. I kolumnen “observación” finns det i vissa fall information om varför växten har utgått.

Fliken Ordningar visar vilka ordningar i växtriket som är representerade i våra odlingar. Varje art tillhör ett släkte, som i sin tur tillhör en familj. Varje familj tillhör en ordning. I skogsträdgårdsodling strävar man efter att få en hög mångfald även på ordningsnivå, för att sprida riskerna och förebygga sjukdomsspridning.

Fliken Anmärkningar listar fotnoter som förekommer i de övriga flikarna.

I fliken literatura har jag sammanställt den litteraturen jag använt mig av för att göra växtlistorna.

Observera att denna växtlista inte är fullständig ännu. Det saknas information om många växter med avseende på exempelvis ljusförhållanden, torktålighet eller typ av rotsystem. Alla kompletteringar är högst uppskattade! Om du vill komplettera med information, märk gärna dina ändringar med någon färg och skicka det här dokumentet tillbaka till mig på philipp@ihop.nu. Stort tack för din hjälp!

3 pensamientos sobre "lista de plantas 2015”

  • Hej hej!

    Stort tack för bästa informationen hittills kring ätliga perenner för nordliga zoner!

    Philipp, hur tänker du kring att växla upp värdet av det viktiga testarbete som du gör? Särskilt när det gäller skördemängder, skördestabilitet (årsvariation), och behov av arbetsinsats per skördad mängd, finns det ju mycket som behöver testas och dokumenteras, i synnerhet när man rör sig i zonerna 4-5. Även aspekten kring vilka växter som bäst skulle fylla i det som ettåriga växter, eller djursystem, inte kan täcka upp lokalt, är viktig. Du borde kanske mot en viss ersättning erbjuda dig att skicka ut test-paket med ett urval av intressanta växter till en betrodd panel av dina följare? Ungefär somlärjungar”, som står för sin egen finansiering i utbyte mot glädjen i att inte bara vidarebefordrautan även utökasin mästares kunskaper.

    saludos
    ene

Deja una respuesta

su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Este sitio utiliza para reducir el spam Akismet. Aprender cómo se procesa sus datos comentario.