Swales i skogsträdgården: Del 3

Det finns ett antal varianter på swales som används för att förfina den grundläggande designen. En möjlighet är att göra swalen lätt sluttande, 1-4% [1] för att leda vatten från fuktiga områden till mindre fuktiga områden, så som vi har gjort i Puttmyra Skogsträdgård för att jämna ut vattentillgången mellan olika områden, se bilden nedan. Detta är nära besläktat med keyline-konceptet [2], som bl.a. innebär att vattnet leds från de naturligt vattenrikare dalgångarna till de naturligt vattenfattigare kammarna i landskapet. Det är även möjligt att gräva små gropar i swalen för att gynna särskilt vattenkrävande växter eller för att medvetet skapa fuktigare mikroklimat.

Vi använder swales för att jämna ut vattentillgången mellan olika områden i skgosträdgården.
Vi använder swales för att jämna ut vattentillgången mellan olika områden i skogsträdgården.

En annan variant är att fylla diket med ved, kvistar och annat organiskt material och sedan lägga tillbaka jorden ovanpå. Det organiska materialet fungerar så småningom som en svamp som suger åt sig fukt och swales av denna typ lämpar sig särskilt väl till odling av fuktkrävande som tycker om lågt pH-värde bärbuskar som blåbär, blåbärstry, lingon och tranbär. Vi byggde en sådan swale i skogsträdgården, men väntar med planteringen till nästa år när det organiska materialet har börjat förmultna. Ett liknande koncept är att skapa en ås av organiskt material framför det tilltänkta diket, för att sedan täckas med schaktmassorna från grävningen. På så vis skapas något som liknar Sepp Holzers Hügelkultur [1].

Denna swale fördelar vattnet från de blöta delarna av skogsträdgården till ett torrt område.
Denna swale fördelar vattnet från de blöta delarna av skogsträdgården till ett torrt område.

I befintliga trädgårdar eller odlingar där det redan finns uppväxta träd och därmed ingen möjlighet att gräva fullskaliga swales, kan så kallade fiskfjälls-swales [3] vara ett alternativ. Dessa är korta swales som genomkorsar landskapet och skapar ett mönster som liknar fiskfjäll. Förutom att de bidrar till en förbättrad vattenbalans i befintliga odlingar skapar de även många olika mikroklimat på platsen. Vi kommer att anlägga sådana swales i den äldsta delen av skogsträdgården där det redan finns relativt uppväxta träd och återkommer med bilder när arbetet är klart.

Swales har även använts för att rena gråvatten (bad-, disk- och tvättvatten) genom att leda in gråvattnet direkt från bostaden in i dikena [3]. Detta tillvägagångssätt godkändes nyligen för reningen av gråvattnet hemma. Efter att ha passerat ett filter, leds vattnet in i ett 12 meter långt dräneringsrör som löper på konturlinjen. Ovanpå röret kommer vi att plantera vallört och diverse fleråriga grönsaker som kommer igång mycket tidigt på säsongen och som på så vis kan ta hand om vattnet och de näringsämnen som finns kvar i vattnet efter det passerat filtret.

Referenser

[1] Falk, B., The resilient farm and homestead : an innovative permaculture and whole systems design approach. White River Junction, Vt.: Chelsea Green Pub., 2013.
[2] Yeomans, K.B.Y.P.A., Water for every farm : Yeomans Keyline plan. Southport, Qld.: Keyline Designs, 1993.
[3] Hemenway, T., Gaia’s garden: a guide to home-scale permaculture. White River Junction, Vt.: Chelsea Green Pub., 2009.

Tagged with:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.