Grundstammar del 1 – Äpfel

Ich letzten Beitrag i serien om olika ymptekniker beskrev jag hur det går till när man tar ympris. Mindestens genauso wichtig wie die Schösslinge von guter Qualität zu haben ist ein Unterlags zu haben, die auf das gewünschte Objekt angepasst ist,. Grundstammen förser det blivande trädet – som ju består av två olika växtindivider – med ett rotsystem. Ympar du på friland på befintliga träd är valet av grundstam tämligen enkelt: man tar det man har. Svårare är det om du ägnar dig åt bänkympning, där är urvalet av tänkbara grundstammar mycket brett, i synnerhet när det gäller de mest populära fruktträden, som äpplen, Birnen, Pflaumen und Kirschen.

Olika grundstammar har olika egenskaper som har inverkan på ymprisets beteende och det är viktigt att du vet vad du vill med trädet. Vill du ha många olika träd på liten yta eller är det en mer traditionell fruktlund med stora träd och stort mellanrum du ser framför dig? Vill du maximera produktionen eller ska trädet vara så lättskött som möjligt? Hur långlivat ska trädet vara? Vill du knäcka en zon eller två? Exempelvis är vissa grundstammar, som äpplet ’B9’, mycket svagväxande och gör att hela trädet blir litet och ganska klent. Samtidigt är ’B9’ extremt köldtåligt och gör att känsligare äppelsorter klarar sig längre norrut om de ympas på denna grundstam. Andra grundstammar kallas för kraftigväxande, så som ’Antonovka’ och ’A2’, och de ger med tiden stora träd som också kan bli mycket långlivade.

Det hela kompliceras av att det i vissa fall går att ympa en ympkvist av en art på en grundstam av en annan art. Till exempel är det fullt möjligt att ympa päron på rönn eller kvitten. Ibland kan man även använda en mellanymp för att sammanfoga två individer som egentligen inte är kompatibla med varandra – men det är ett ämne för ett senare inlägg.

I detta och de kommande inläggen vill jag presentera de grundstammar som är lämpliga för vårt klimat. Först ute är grundstammar som är passar för äpple. Jag är helt säker på att jag har missat intressanta grundstammar eller har gjort fel i tabellerna, so-e Mail an mich skogstradgard@gmail.com oder einen Kommentar im Kommentarfeld eingeben, wenn Sie Fehler finden oder zusätzliche Informationen. Ich werde die Tabellen aktualisieren, da ich neue Informationen erhalten,. Die gesamte aktuelle Liste ist auch in "Forest Garden: wachsende essbare überall„Seiten 424-426.

Äppelgrundstammar

 Apfel (Malus domestica)Egenskaper
Malus domestica (F)*xStarkväxande, långlivad, ger frukt först efter 8-10 Jahre.
Malus domestica 'Antonovka'xFröförökad grundstam som är kraftigväxande och långlivad. Ger frukt relativt sent. Mycket köldtålig och bästa grundstammen för zonerna V-VII där den inte utvecklas till ett lika stort träd som i de varmare odlingszonerna.
Malus domestica 'A2'xKraftigt växande grundstam framtagen på Alnarp. 80% av 'Antonovka', långlivad.
Malus domestica 'B9'xSvagväxande grundstam från Ryssland, 30% av 'Antonovka'. En av de härdigaste grundstammarna. Behöver stöd hela sitt korta liv (20-30 Jahre). Zon I-VII.
Malus domestica 'B118'xMedelkraftigt växande grundstam från Ryssland som används mycket i Finland. Uppnår 60-85% av 'Antonovka'. Olika källor anger olika härdigheter, som bäst zon I-VI. Trädet blir relativt kortlivat, 20-30 Jahre.
Malus domestica 'B491'xMycket svagväxande grundstam från Ryssland, endast 20% av ’Antonovka’. Zon I-VII.
Malus domestica 'M9'xDvärgväxande grundstam från England, 30% av 'Antonovka'. Behöver växtstöd. Zon I-II.
Malus domestica 'M26'xGanska svagväxande grundstam från England, 40% av 'Antonovka'. Relativt mottaglig för olika sjukdomar. Behöver växtstöd i början. Kortlivad. Zon I-III.
Malus domestica 'MM106'xGanska kraftigt växande grundstam från England, 60% av 'Antonovka'. Relativt mottaglig för olika sjukdomar. Tål ej fuktig mark. Blir endast 20-30 Jahr alt. Zon I-III.
Malus domestica 'MM111'xStarkväxande grundstam från England som blir 85-100% av 'Antonovka'. Härdigheten är något sämre än hos A2.
Malus domestica 'P22'xPolsk korsning av 'M9' och 'Antonovka'. Mycket svagväxande (10-15% av 'Antonovka'), dålig konkurrens mot ogräs. Behöver växtstöd. Zon I-VII.
Malus domestica 'P60'xSvagväxande korsning mellan B9 och A2, Runde 30% av ’Antonovka’. Okänd livslängd.

*(F): fröstam, dh. Da Stamm wird aus Samen gezogen, oft mit dem Ergebnis, dass sein Einfluss auf das Transplantat kann schwierig vorhersagbar. Etwas meisten fröstammarna gemeinsam haben, ist, dass sie ziemlich groß geben, Persistent Baum, der relativ spät zum ersten Fruchtansatz ist

Markiert mit:

4 Gedanken zu "Grundstammar del 1 – Äpfel”

  • B118 förefaller vara en intressant grundstam. Vad gälller Antonovka har jag läst någonstans att den också skall funka bra på tyngre, något sämre dränerad jordvilket gör den extra intressant för mig.

    Hur lika/olika kan man förvänta sig att vildapelfrön blir?
    Jag har börjat experimentera med rotäkta äpplen också,
    https://www.orangepippintrees.co.uk/articles/own-root-fruit-trees
    En mellanvariant kan vara att ympa lågt på B9 som ju har en taskig rot, och plantera djupt så att ympen kommer under jord, förhoppningsvis kan den rota sig och ta över från B9 efter ett tag. Jag planterade 30 sådana träd 2018, och väntar med spänning om jag kan se några rötter i år.

  • Hallo! Superbra översikt. Jag har just beställt träd m grundstam M111. Hade inte möjlighet att välja grundstam, bara begränsat antal sorter. Har du lust att berätta lite om den, vore det toppen 🙂

Lassen Sie eine Antwort

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Diese Seite nutzt Akismet Spam zu reduzieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihren Kommentar Daten verarbeitet.