Grundstammar del 1 – apples

I last post in the series of different grafting techniques I described what happens when you take scions. At least as important as having scions of good quality is to have a rootstock that is adapted to the desired object. Rootstock provides the budding tree - which of course consists of two different plant individuals - with a root system. Ympar the open air the existing trees are the choice of rootstock fairly easy: you take what you have. It is more difficult if you are engaging bänkympning, there is a selection of possible rootstocks very wide, especially when it comes to the most popular fruit trees, as apples, pear, plums and cherries.

Different rootstocks have different characteristics that impact on ymprisets behavior and it is important that you know what you want with tree. Do you have many different trees in a small area or is it a more traditional fruit grove of large trees and large spaces you see in front of you? To maximize the production or the tree should be as easy to maintain as possible? How long-lived tree should be? If you want to crack a zone or two? For example, certain rootstocks, as apple 'B9', very weak growth and makes the whole tree is small and rather weak. Meanwhile, the 'B9' extremely cold resistant and enables sensitive apple varieties survive farther north if they are grafted on this rootstock. Other rootstocks called strong growing, as 'Antonovka' and 'A2', and they give time large trees that also can be very persistent.

The whole thing is complicated by the fact that in some cases, to graft a scion of a species on a rootstock of another species. For example, it is quite possible to graft pear at Rowan or quinces. Sometimes you can even use a mellanymp to merge the two individuals who are not really compatible with each other - but that's a topic for a later post.

In this and future posts I want to introduce the rootstock suitable for our climate. First, there is the rootstock that is fit for Apple. Jag är helt säker på att jag har missat intressanta grundstammar eller har gjort fel i tabellerna, so e-mail me at skogstradgard@gmail.com or enter a comment in the comment box if you find errors or have additional information. I will update the tables as I get new information. The entire current list is also available in "Forest Garden: growing edible everywhere" on the sides 424-426.

Äppelgrundstammar

 Apple (Malus domestica)Egenskaper
Malus domestica (F)*xStarkväxande, långlivad, ger frukt först efter 8-10 years.
Malus domestica 'Antonovka'xFröförökad grundstam som är kraftigväxande och långlivad. Ger frukt relativt sent. Mycket köldtålig och bästa grundstammen för zonerna V-VII där den inte utvecklas till ett lika stort träd som i de varmare odlingszonerna.
Malus domestica 'A2'xKraftigt växande grundstam framtagen på Alnarp. 80% av 'Antonovka', långlivad.
Malus domestica 'B9'xSvagväxande grundstam från Ryssland, 30% av 'Antonovka'. En av de härdigaste grundstammarna. Behöver stöd hela sitt korta liv (20-30 years). Zon I-VII.
Malus domestica 'B118'xMedelkraftigt växande grundstam från Ryssland som används mycket i Finland. Uppnår 60-85% av 'Antonovka'. Olika källor anger olika härdigheter, som bäst zon I-VI. Trädet blir relativt kortlivat, 20-30 years.
Malus domestica 'B491'xMycket svagväxande grundstam från Ryssland, endast 20% av ’Antonovka’. Zon I-VII.
Malus domestica 'M9'xDvärgväxande grundstam från England, 30% av 'Antonovka'. Behöver växtstöd. Zon I-II.
Malus domestica 'M26'xGanska svagväxande grundstam från England, 40% av 'Antonovka'. Relativt mottaglig för olika sjukdomar. Behöver växtstöd i början. Kortlivad. Zon I-III.
Malus domestica 'MM106'xGanska kraftigt växande grundstam från England, 60% av 'Antonovka'. Relativt mottaglig för olika sjukdomar. Tål ej fuktig mark. Blir endast 20-30 years old. Zon I-III.
Malus domestica 'MM111'xStarkväxande grundstam från England som blir 85-100% av 'Antonovka'. Härdigheten är något sämre än hos A2.
Malus domestica 'P22'xPolsk korsning av 'M9' och 'Antonovka'. Mycket svagväxande (10-15% av 'Antonovka'), dålig konkurrens mot ogräs. Behöver växtstöd. Zon I-VII.
Malus domestica 'P60'xSvagväxande korsning mellan B9 och A2, round 30% av ’Antonovka’. Okänd livslängd.

*(F): fröstam, ie. Because strain is pulled from seed, often with the result that its influence on the graft can be difficult predicted. Something most fröstammarna have in common is that they give quite tall, Persistent tree that is relatively late to the first fruit set

Tagged with:

5 thoughts on “Grundstammar del 1 – apples”

 • B118 förefaller vara en intressant grundstam. Vad gälller Antonovka har jag läst någonstans att den också skall funka bra på tyngre, något sämre dränerad jordvilket gör den extra intressant för mig.

  Hur lika/olika kan man förvänta sig att vildapelfrön blir?
  Jag har börjat experimentera med rotäkta äpplen också,
  https://www.orangepippintrees.co.uk/articles/own-root-fruit-trees
  En mellanvariant kan vara att ympa lågt på B9 som ju har en taskig rot, och plantera djupt så att ympen kommer under jord, förhoppningsvis kan den rota sig och ta över från B9 efter ett tag. Jag planterade 30 sådana träd 2018, och väntar med spänning om jag kan se några rötter i år.

 • Saknar B118 aom är ca 70% Av Antonovka. Till skillnad från B9 klarar den sig utan stöd och extra bevattning. I Finland håller vi förresten M Antonovka för mera vinterhärdig än B9

 • Hi! Superbra översikt. Jag har just beställt träd m grundstam M111. Hade inte möjlighet att välja grundstam, bara begränsat antal sorter. Har du lust att berätta lite om den, vore det toppen 🙂

 • Sen är det kul att även föröka understammarna på egen hand.

  Det går att göra på många sätt. Det enklaste är att plantera en understam som ett vanligt träd, och klippa av det nära marken när det kommit igång met växten. Då blir det massor av nya stammar som skjuter upp. När de stammarna är 20 cm långa kan man trä på en ring (t.ex. 5-liters-blomkruka med botten urskuren) och fylla på med sand som täcker 15 cm av de nya stammarna. Dessa skapar nu massa smårötter i sanden.
  Nästa vår kan du lyfta på ringen, skaka bort sanden och klippa av nya understammar vid marknivå.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.